Shareco sp. z o.o.

System: HIRO Platform

Firma Shareco współpracuje z X-APS System od kilku lat nad rozwojem swojego flagowego produktu - HIRO Platform. Shareco specjalizuje się w obsłudze informatycznej branży eventowo-wystawienniczej oferując autorskie rozwiązania systemowe.

Aby sprostać wymaganiom, Shareco potrzebowało rozwiązania łączącego systemowość, niezbędną dla implementacji ogólnie obowiązujących regulacji, z możliwościami bardzo szerokiego dopasowania poszczególnych funkcjonalności do specyfiki pracy klienta.

Więcej


SEPAWA Congress

System: ETC Event Management System

Kongres SEPAWA to jedna z najważniejszych w Europie konferencji specjalistycznych poświęconych chemii gospordarczej, chemii kosmetycznej oraz substancjom czyszczącym. Kongres gromadzi corocznie tysiące wystawców i odwiedzających, prezentuje dokonania firm branżowych, organizuje odczyty naukowe oraz seminaria.

Aby spostać wymaganiom, organizatorzy musieli zapewnić płynne funkcjonowanie całego zaplecza konferencyjnego, którego centralnym punktem jest system rejestracji uczestników i wystawców on-line.

Więcej


ABC Szkolenia

System: ABC Szkolenia CRM

Ośrodek szkolenia kierowców ABC Szkolenia od dłuższego czasu poszukiwał kompleksowego rozwiązania informatycznego dla swojej działalności, obwarowanej duża ilością przepisów i zobowiązań urzędowych. Wymagania formalne, obowiązki informacyjne wobec klientów, merytoryka szczególnych uprawnień kierowców, rozproszone zbiory danych to tylko niektóre z problemów, z którymi pracownicy ABC Szkolenia zmagali się codziennie.

Więcej


Diera

System: Diera Faktury

W momencie rozpoczęcia współpracy, firma Diera posiadała już duże doświadczenie na rynku spedycyjnym oraz własny dobrze funkcjonujący system kontroli zleceń zaprogramowany według specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Wśród potrzeb niezrealizowanych znalazł się podsystem wystawiania faktur do zleceń, który obok udostępniania szeregu dedykowanych funkcjonalności powinien w każdym elemencie wizualnym, funkcjonalnym lub technicznym pasować do istniejących rozwiązań.

Więcej


NASI KLIENCI