X-APS jest polską firmą informatyczną działającą w segmencie zaawansowanych aplikacji internetowych.

Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów IT, czyli indywidualnych rozwiązań dopasowanych do szczególnych potrzeb firm. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują ekonomicznych i wydajnych usprawnień codziennej pracy wykraczających poza standardowe rozwiązania dostępne na rynku IT.

Naszym klientom proponujemy dedykowane rozwiązania informatyczne, uwzględniajace szczególne funkcjonalności, modele danych, sposoby interakcji czy układ graficzny, ściśle wynikające z analizy bieżących potrzeb biznesowych i długofalowych celów klienta. Nasze rozwiązania budujemy oszczędnie, intuicyjnie, unikając nadmiaru funkcjonalności.

Realizujemy projekty kompleksowo - rozpoczynając od rozmów z klientem i analizy wymagań, przez wytwarzanie oprogramowania, po uruchomienie wersji produkcyjnych, szkolenie użytkowników i wsparcie powdrożeniowe. W tym celu, X-APS posiada kilka działów zajmujących się poszczególnymi etapami projektu, które koordynujemy według bieżących potrzeb i z uwzględnieniem zmienności uwarunkowań. Zaangażowane działy pozostają w stałej komunikacji w celu wypracowania najbardziej optymalnych i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań.

Oferujemy systemy dedykowane w modelu elastycznej współpracy, uwzględniającej wprowadzanie modyfikacji w dowolnym komponencie systemu - od kodu startowego aplikacji po dostosowanie zewnętrznych komponentów OpenSource. Proponujemy kilka modeli wsparcia aplikacji, dostosowanych do aktualnych wymagań projektu. Przy dobrze uzgodnionych warunkach współpracy klient może całkowicie zrezygnować z utrzymywania wewnętrznego zespołu IT w firmie. W elastyczny sposób traktujemy postanowienia umów licenyjnych oraz konieczności wprowadzania zmian w już zatwierdzonym projekcie.

X-APS istnieje od roku 2010. W tym czasie zrealizowaliśmy szereg stabilnie działających systemów IT dla klientów z kraju i zagranicy. Cieszymy się, że wszystkie systemy zostały wytworzone i wdrożone w oparciu o własny zespół pracowników, własne kompetencje i wartość intelektualną - bez angażowania podmiotów trzecich i kosztownych technologii komercyjnych. Dzięki temu możemy dzielić się coraz większym doświadczeniem i podejmować coraz trudniejsze wyzwania, jednocześnie utrzymując korzystną wartość merytoryczną i ekonomiczną inwestycji.