Oferujemy kilka modeli długoterminowego wsparcia technicznego, dopasowanych do rozmiaru projektu i zakresu czynności które klient zamierza realizować we własnym zakresie.

Nasze aplikacje standardowo wyposażamy w funkcjonalności pozwalające w większości przypadków na samodzielne i intuicyjne określenie przyczyny problemu przez operatora systemu, bez angażowania pomocy technicznej lub administratorów aplikacji. Należą do nich rejestry operacji wykonywanych na rekordach danych, przeglądarki logów systemowych, logów komunikacji sieciowej z zewnętrznymi API oraz listy aktywnych transakcji bazodanowych. Każdorazowo dopasowujemy wygląd i zakres dostępnych operacji do założeń projektu przedstawionych przez klienta.

Łącząc doświadczenia z wielu projektów wypracowaliśmy efektywny sposób współpracy z przyszłymi operatorami systemu jeszcze w trakcie prac implementacyjnych. Sposób ten pozwala zidentyfikować potrzeby pojawiające się w trakcie codziennej pracy. Prezentujemy nowe funkcje systemu w formie działających prototypów, pozwalając przyszłym operatorom na osobiste i dogłębne zapoznanie się z nowym układem danych i ergonomią dostępnych akcji. Wnioski z obserwacji zasilają kolejne etapy prac. W rezultacie, system oddawany do użytku produkcyjnego jest od razu przystosowany do wydajnej pracy, ograniczając tym samym potrzebę wsparcia technicznego.

Wymienione poniżej modele współpracy możemy indywidualnie łączyć w celu zapewnienia właściwego poziomu obsługi.

SERWIS ZGŁOSZENIOWY

- klient dokonuje zgłoszeń drogą elektroniczną w systemie zgłoszeń (ticket)
- wsparcie realizowane jest w kolejności zgłoszeń przez wolnego pracownika
- określona ilość zgłoszeń w pakiecie miesięcznym

DEDYKOWANY PRACOWNIK

- szybka reakcja na zgłoszenie i krótki czas obsługi
- wygoda komunikacji (telefon, Skype, komunikator)
- indywidualnie negocjowane warunki wsparcia

LICENCJA NA MODYFIKACJE WŁASNE

- jeśli klient chce dokonywać drobnych korekt kodu we własnym zakresie
- ograniczony zakres modyfikacji negocjowany indywidualnie
- udostępnienie aktualnych plików repozytorium kodu

WARUNKI INDYWIDUALNE

Zakres usług wsparcia, dyspozycyjność pracowników, okres obsługi i organizacja okien serwisowych ustalane są całości indywidualnie w ramach odrębnej umowy serwisowej.