X-APS Consulting świadczy usługi wsparcia merytorycznego w zakresie IT w formie konsultacji bezpośrednich oraz tworzenia dokumentacji projektowej. W trakcie konsultacji szczegółowo określamy obecną sytuację i plany formułowane przez klienta, które następnie analizujemy bazując na naszym doświadczeniu wdrożeniowym i popartej praktyką wiedzy o rzeczywistej przydatności projektowanych funkcji systemu.

Celem konsultacji jest wyznaczenie zarówno mocnych punktów koncepcji jak i tych słabych, które z czasem mogą negatywnie wpłynąć nie tylko na komfort pracy ale przede wszystkim na długoterminową opłacalność inwestycji. Pod uwagę bierzemy między innymi zmienność uwarunkowań, trendy technologiczne, skalowalność systemu na skutek gromadzenia dużej ilości danych, kontrolę dostępu przy rotacji pracowników czy zabezpieczanie danych.

Zmiany w systemach informatycznych, będących często centralnymi punktami przetwarzania danych, wymuszają niekiedy znaczące zmiany w strukturze samego przedsiębiorstwa. Czas poświęcony na planowanie nie tylko znacząco przybliża termin oddania systemu gotowego do pracy, ale także znacząco skraca czas przystosowania firmy i pracowników do pracy w nowych warunkach.

RACJONALNE DECYZJE

Proponujemy szereg alternatywnych scenariuszy wytworzenia i długofalowego utrzymania systemów IT, uwzględniając nie tylko zapotrzebowanie inwestycyjne ale także wykorzystanie już istniejących aplikacji w nowym kontekście oraz integrację danych w różnych formatach.

SKUTECZNA RESTRUKTURYZACJA

Uwzględniamy wpływ jaki wywiera wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego na wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa i decyzje kierownicze, oraz proponujemy optymalne metody dostosowania w okresie przejściowym i podział ról systemowych zgodny z podziałem kompetencji.

OPTYMALIZACJA I OSZCZĘDNOŚĆ

Konsultujemy wykorzystanie zarówno technologii komercyjnych jak i rozwiązań typu open-source, które pozwalają na znaczne oszczędności bez kompromisów w zakresie jakości i wydajności.

DŁUGOFALOWE PLANOWANIE

Pomagamy zawczasu określić metody i przyszłe koszty skalowania systemu w przypadku sukcesu jak również zminimalizować potencjalne koszty wyjścia przy konieczności zamknięcia wdrożenia.

Skontaktuj się z nami

(+48) 507 228 988   Napisz wiadomość