Wysoki poziom parametryzacji i wzajemnej zależności danych stanowi duży walor systemu ale także duże wyzwanie informatyczne dla XAPS Systems, wymagające całkowicie indywidualnego podejścia.

Firma Shareco współpracuje z X-APS System od kilku lat nad rozwojem swojego flagowego produktu - HIRO Platform. Shareco specjalizuje się w obsłudze informatycznej branży eventowo-wystawienniczej oferując autorskie rozwiązania systemowe. System HIRO plaform rozwijany jest w synchronizacji z aktualnymi potrzebami rynku, aktualnymi przepisami, oraz w ścisłej współpracy z klientami, którzy na bieżąco formułują swoje zapotrzebowanie.

Aby sprostać wymaganiom, Shareco potrzebowało rozwiązania łączącego systemowość, niezbędną dla implementacji ogólnie obowiązujących regulacji, z możliwościami bardzo szerokiego dopasowania poszczególnych funkcjonalności do specyfiki pracy klienta. Spodziewany poziom elastyczności aplikacji wykluczał możliwość wdrożenia jednego z istniejących rozwiązań, czy nawet oparcia dalszej implementacji na już istniejącym komponencie bazowym.

Po szeregu wnikliwych konsultacji, Shareco i X-APS Systems ostatecznie wypracowały koncepcję dedykowanego systemu gwarantującą odpowiednią elastyczność implementacyjną oraz perspektywę długoterminowego rozwoju. Stworzono model logiczny na wysokim poziomie abstrakcji, który nie byłby osiągalny przy wykorzystaniu istniejących rozwiązań. Na tym fundamencie budowana jest platforma HIRO oraz jej wszystkie wersje wyspecjalizowane: Tenants, Events, Venues.

Możliwości platformy spotkają się z coraz szerszym zainteresowaniem firm z branży eventowo-wystawienniczej, gdyż w znaczący sposób usprawniają złożone procesy wynajmu przestrzeni i pomieszczeń. Użytkownicy HIRO mają możliwość wprowadzania do systemu dowolnych umów najmu, i to nie tylko w formie dokumentów elektronicznych PDF czy skanów, ale przed wszystkim w formie dowolnych parametrów stanowiących zdigitalizowaną reprezentację postanowień umownych, pierwotnie słormułowanych językiem potocznym. Tak powstałe, wewnątrz-systemowe reprezentacje umów służą jako dane wejściowe dla algorytmów naliczania opłat, projektowania przychodów, szacowania przyszłych kosztów, formułowania ofert sprzedażowych i raportowania. Administratorzy mają z kolei możliwość precyzyjnego określania zasad dostępu do danych lub elementów interfejsu użytkownika, takich jak poszczególne listy czy edytory, co w warstwie implementacji wymusza bardzo szczegółową granulację uprawnień. Dużo uwagi poświęcono wartwie interfejsu użytkownika, który prezentuje wewnętrzną złożoność danych i ich logicznych zależności w komunikatywnej formie wizualnej.

Wysoki poziom parametryzacji i wzajemnej zależności danych stanowi duży walor systemu ale także duże wyzwanie informatyczne dla X-APS Systems, wymagające odrębnego podejścia. Obecnie, X-APS system wspiera Shareco w większości prac rozwojowych, a platforma HIRO wdrażana jest z powodzeniem w kolejnych przedsiębiorstwach.


"..wierzymy, że organizacje i firmy działają znacznie lepiej wykorzystując w codziennej pracy dedykowane aplikacje biznesowe."
Dariusz Matysiak
Shareco sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY

  • Nazwa: HIRO Platform
  • Klient: Shareco sp. z o.o.
  • Kategorie: XAPS.Framework, CRM
Przejdź do witryny HIRO Platform