Firma spedycyjna Diera nawiązała współpracę z X-APS Systems w roku 2017. Diera posiadała już duże doświadczenie na rynku spedycyjnym oraz własny dobrze funkcjonujący system kontroli zleceń zaprogramowany według specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Specyfikę potrzeb odzwierciadlały niemal wszystkie cechy systemu zleceń - od zgęszczonego układu danych na ekranie po niestandardowe sposoby ubsługi przez użytkowników, zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności w wielodostępnym środowisku.

Wśród potrzeb niezrealizowanych znalazł się podsystem wystawiania faktur do zleceń, który obok udostępniania szeregu dedykowanych funkcjonalności powinien w każdym elemencie wizualnym, funkcjonalnym lub technicznym pasować do istniejących rozwiązań. Sposób realizacji podsystemu fakturowania zaproponowany przez X-APS Systems zyskał aprobatę Diera dzięki bardzo indywidualnemu podejściu do problemu i odejściu od standardowych rozwiązań. X-APS Systems przyjał i uwzględnił wszystkie wytyczne klienta, nawet w tak specyficznych obszarach jak nazewnictwo obiektów, styl tworzenia kodu aplikacji czy modele bazy danych. Uwzględniono układ interfejsu graficznego zgodny z przyzwyczajeniami użytkowników, własne implementacje podpowiedzi kontekstowych oraz powiadamiania o błędach. Zrealizowano bardzo szybką wyszukiwarkę dokumentów fakturowych, wykorzystującą wydajny sposób wybierania danych, w pełni dopasowany do istniejących modeli danych i ich indeksowania.

Jednak największym wyzwaniem programistycznym była implementacja bardzo złozonych mechanizmów walidacji dokumentów fakturowych względem informacji zgromadzonych w istniejącym systemie zleceń. Zamiana schematów blokowych walidacji przedłożonych przez Diera na bezbłędnie działający mechanizm kontroli poprawności była możliwa tylko dzięki ścisłej współpracy i zautomatyzowanym procedurom testowania.

W rezultacie, pracownicy Diera z oddziałów w całej Polsce uzyskali pewność co do poprawności merytorycznej tworzonych faktur, a firma zabezpieczyła się przed kosztownymi skutkami błędów w dokumentach skarbowych.

Stabilność i użyteczność wytworzonych rozwiązań potwierdziły kolejne lata bezawaryjnej pracy. Obecnie, X-APS Systems kontynuuje wsparcie informatyczne Diera w trybie powdrożeniowym.

SZCZEGÓŁY

  • Nazwa: Diera faktury
  • Klient: Diera sp. z o.o.
  • Kategorie: XAPS.Framework, ERP
Przejdź do witryny Diera