Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania lub wysyłania wiadomości do witryny x-aps.pl oraz innych typowych aplikacji, których autorem jest X-Aps (dalej: „Witryna”).

1. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

1.1 Podczas wizyty na Stronie automatycznie gromadzimy pewne informacje o urządzeniu użytkownika, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu użytkownika. Ponadto podczas przeglądania Witryny gromadzone są informacje o poszczególnych stronach internetowych przeglądanych przez Użytkownika, o tym, jakie witryny lub hasła wyszukiwania skierowały Użytkownika do Witryny, a także informacje o sposobie interakcji z Witryną. Te automatycznie zbierane informacje określamy mianem „Informacji o urządzeniu”.

1.2. Zbieramy Informacje o Urządzeniu przy użyciu następujących technologii: „Cookies” to pliki danych, które są umieszczane na urządzeniu lub komputerze użytkownika i często zawierają anonimowy, unikalny identyfikator. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu ich wyłączania można znaleźć na stronie: http://www.allaboutcookies.org. „Pliki dziennika systemowego” śledzą działania wykonywane w Witrynie i gromadzą dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony, z których nastąpiło przekierowanie/wycofanie oraz znaczniki daty i godziny. „Sygnalizatory WWW”, „znaczniki” i „piksele” to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Strony.

1.3. Dodatkowo, gdy użytkownik wysyła wiadomość lub zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie, gromadzimy pewne informacje od użytkownika, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc odpowiedzieć na pytanie, skontaktować się z użytkownikiem lub omówić, w jaki sposób moglibyśmy pomóc użytkownikowi, korzystając z naszych usług. Informacje te określamy mianem „Informacji kontaktowych”.

1.4. Gdy prowadzimy proces rekrutacji i otrzymujemy zgłoszenia od kandydatów, ich zgłoszenia zawierają zazwyczaj imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Gromadzimy te informacje od naszych kandydatów, aby móc rozpatrywać ich kandydatury, kontaktować się z nimi na każdym etapie procesu rekrutacji oraz informować ich o wynikach rekrutacji. Informacje te określamy mianem „Informacji rekrutacyjnych”.

1.5. Kiedy w niniejszej Polityce Prywatności mówimy o „Danych Osobowych”, mamy na myśli zarówno Informacje o Urządzeniu, Informacje Kontaktowe, jak i Informacje o Rekrutacji.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

2.1. Zbierane przez nas Informacje kontaktowe wykorzystujemy głównie po to, aby móc odpowiedzieć na Państwa pytanie i skontaktować się z Państwem (jeśli wysłali Państwo do nas wiadomość za pośrednictwem Strony).

2.2. Ponadto używamy Danych Kontaktowych, aby: Gdy jest to zgodne z preferencjami, którymi się z nami Państwo podzielili, dostarczać Państwu informacje o nowościach, artykułach i przewodnikach lub reklamach związanych z naszymi produktami lub usługami.

2.3. Zbierane przez nas Informacje o Urządzeniu wykorzystujemy do sprawdzania potencjalnych zagrożeń i oszustw (w szczególności adresu IP użytkownika), a także ogólnie do ulepszania i optymalizacji naszej Strony (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu przeglądania Strony przez naszych klientów i interakcji z nią oraz do oceny skuteczności naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

2.4. Gromadzone przez nas Informacje o Rekrutacji wykorzystujemy do kontaktowania się z kandydatami w trakcie procesu rekrutacji, wysyłania i oceny zadań rekrutacyjnych oraz informowania ich o wynikach rekrutacji. Przetwarzamy te dane osobowe wyłącznie w celach rekrutacyjnych i podczas procesu rekrutacji.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Udostępniamy Państwa Dane Osobowe osobom trzecim, aby wspomóc proces wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych, zgodnie z powyższym opisem. Na przykład, korzystamy z:

Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny – więcej o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje Państwa Dane Osobowe, można przeczytać tutaj: https://policies.google.com/privacy. Użytkownik może również zrezygnować z korzystania z Google Analytics pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3.2. Możemy również udostępniać Państwa Dane osobowe w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami, w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy przeszukania lub inne zgodne z prawem żądania dotyczące otrzymanych przez nas informacji, a także w celu ochrony naszych praw.

4. ZAKAZ ŚLEDZENIA

4.1. Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał Do Not Track w przeglądarce użytkownika.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

5.1. Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, masz prawo dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, oraz do żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

5.2. Ponadto, jeśli użytkownik jest rezydentem Europy, należy pamiętać, że przetwarzamy jego dane w celu realizacji umów, które możemy z nim zawrzeć (na przykład w przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie) lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy pamiętać, że informacje o Użytkowniku będą przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

6.1. Po wysłaniu wiadomości lub zapytania za pośrednictwem Witryny zachowamy Państwa Dane Kontaktowe w naszych rejestrach, chyba że i do czasu, gdy poprosicie nas Państwo o usunięcie tych informacji.

6.2. Kiedy wyślą Państwo swoje zgłoszenie rekrutacyjne, będziemy przechowywać Państwa Dane Rekrutacyjne w naszych rejestrach do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

7. ZMIANY

7.1. Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze zasady ochrony prywatności, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

8. KONTAKT Z NAMI

8.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w razie pytań lub w przypadku chęci złożenia skargi, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@x-aps.pl lub pocztą, korzystając z danych podanych poniżej:

X-Aps Robert Wąsowski
ul. Kraszewskiego 48/6 05-800 Pruszków
NIP: 5291693506